ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจแนะนำผู้ประกอบการร้านจำหน่ายโคมลอย โคมไฟ ในช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือเทศกาลประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 เน้นย้ำโคมลอยที่จำหน่ายต้องผ่านมาตรฐาน มผช. และระบุแหล่งผลิต แหล่งที่มาให้ชัดเจน
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายชลิต ทิพย์คำ จ่าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจแนะนำกับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายโคมลอย โคมไฟ ในการปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563

นายชลิต ทิพย์คำ จ่าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากกระทรวงคมนาคม ได้มีประกาศเกี่ยวกับพื้นที่ปลอดภัยทางเดินอากาศ ซึ่งไม่สามารถปล่อยโคมลอย โคมไฟ หรือวัตถุอื่นใดขึ้นสู่อากาศได้ และในช่วงระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 และด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดงานลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะนำกับผู้ประกอบการร้านจำหน่ายโคมลอย โคมไฟ ในการปฏิบัติตามมาตรการของกฎหมาย เพื่อให้ทราบถึงพื้นที่เขตปลอดภัยทางเดินอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ทุกตำบล อำเภอหางดงทุกตำบล อำเภอสารภี 4 ตำบล คือตำบลขัวมุง ตำบลดอนแก้ว ตำบลท่าวังตาล และตำบลหนองผึ้ง อำเภอแม่ริม 3 ตำบล คือตำบลดอนแก้ว ตำบลริมใต้ และตำบลแม่สา และอำเภอสันทราย 1 ตำบล คือตำบลหนองหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถทำการปล่อยโคมได้โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี ปรับสูงสุด 2 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ
ทั้งนี้ สำหรับพื้นที่นอกเขตปลอดภัยทางเดินอากาศ สามารถทำการปล่อยโคมลอย โคมไฟ และโคมควัน (ว่าวฮม) ได้ แต่ต้องขออนุญาตนายอำเภอท้องที่ก่อนทำการปล่อย 15 วัน ซึ่งตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2559 ได้กำหนดให้สามารถปล่อยโคมลอย โคมไฟ และโคมควัน (ว่าวฮม) ได้ 3 วันเท่านั้น ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดไว้ว่าโคมลอยที่สามารถปล่อยได้ จะต้องมีขนาดและรูปแบบของโคมลอยตามมาตรฐาน มผช.808/2552 ตัวโคมทำจากวัสดุธรรมชาติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 90 เซนติเมตร และสูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร พร้อมระบุแหล่งผลิต แหล่งที่มาให้ชัดเจน และระบุหมายเลขประจำผลิตภัณฑ์ด้วย เพื่ความสะดวกในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here