ทีมทอยลูกบูลเจ๊…ยา 2 ทีมม้ามืดผงาดคว้าแชมป์เปตองมหากุศลครองถ้วยพระราชทาน”สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี”คว่ำทีมบังแนน 3 ไป 13-5

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่สนามเปตองคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการแข่งขันทอยลูกบูลมหากุศล ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี” และ “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”ซึ่งจัดแข่งขัน 3 ประเภทได้แก่ ประเภททีมวี.ไอ.พี 2 คน (อายุ 40 ปีขึ้นไป) ประเภททีมชาย 3 คน และประเภททีมหญิง 2 คนโดยเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศและสรุปผลการแข่งขันในแต่ละประเภทมีดังนี้

ทีมชาย 3 คนชนะเลิศได้แก่ ทีมเจ๊…ยา 2 ที่เอาชนะทีมบังแนนไป 13-5 ได้รับถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ใบจริงไปครอง 1 ปี ถ้วยจำลอง 1 ใบเงินบำรุงทีม 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก ส่วนทีมแพ้รับถ้วยรางวัลเงินบำรุงทีม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของ ที่ระลึก อันดับ 3 ได้แก่ ทีมเปตองไทยได้รับถ้วยรางวัลเงินบำรุงทีม 7,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก อันดับ 4 ได้แก่ ทีมเอกบางใหญ่ได้รับเงินบำรุงทีม 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึกและอันดับ 5-8 ได้รับเงินบำรุงทีมๆ ละ 1,000 บาท

ทีมหญิง 2 คนชนะเลิศได้แก่ ทีม ตชด.3 ที่เอาชนะทีม ตชด. 7 ไปด้วยคะแนน 13-1ได้รับถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ใบจริงไปครอง 1 ปีถ้วยจำลอง 1 ใบเงินบำรุงทีม 7,500 บาทพร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก ส่วนทีมแพ้ได้รับถ้วยรางวัลเงินบำรุงทีม 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก อันดับ 3 ได้แก่ ทีม PEA ม่วนชื่น 2 ได้รับถ้วยรางวัลเงินบำรุงทีม 3,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก อันดับ 4 ได้แก่ทีม ตชด. 6 ได้รับเงินบำรุงทีม 2,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึกและอันดับ 5-8 ได้รับเงินบำรุงทีมๆละ 1,000 บาท ทีมวี.ไอ.พี ชนะเลิศได้แก่ ทีม PEA ม่วนชื่นที่เอาชนะทีมฝ่ายการพยาบาล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ไป 13-9 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก ส่วนทีมแพ้ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก อันดับ 3 ได้แก่ทีมทนเอาหน่อย ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก และอันดับ 4 ได้แก่ ทีมแสนพลูได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here