จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพกีฬานักเรียนนักศึกษา แห่งชาติครั้งที่ 42 ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 19 กุมภาพันธ์ 2564

เมื่อวันที่12 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าคาชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายรัฐพล นราดิศร รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นเจ้าภาพจัดกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 42 ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่สนามกีฬาภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษามาเป็นประธาน นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ทำหน้าที่เลขานุการดำเนินการประชุม พร้อมกันนี้ก็ได้เชิญภาคีเครือข่ายด้านกีฬา และตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายสงค์ศักดิ์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ นายมนตรี หาญใจ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 42 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้เข้าถึงโอกาสทางการกีฬา ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬา ในระดับนักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอย่างทั่วถึง มีการออกกำลังกายและเล่นกีฬาขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง และเป็นการปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย และมีทัศนคติที่ดีต่อการกีฬา ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สร้างงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

และในโอกาสเดียวกันนี้ทาง ประธานกองทุนวีเลิฟเชียงใหม่ได้นำเสนอข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวตลอดจนถึงที่พักและร้านอาหารจนถึงการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่พร้อมสำหรับการดำเนินการจัดการแข่งขันทุกชนิดกีฬา และความพร้อมในการรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุในปี 2565 ต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here