ต้อนรับแพทย์ใหม่…………..นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา ให้การต้อนรับ พญ.นาถฤดี พรินทรากูล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป และอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ในโอกาสเข้าเป็นแพทย์ใหม่ของโรงพยาบาลลานนา ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลลานนา ให้เพิ่มมากขึ้นต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here