เปิดนิทรรศการ……………สมาคมวัฒนหัตศิลป์ล้านนา ร่วมกับ มทร.ล้านนา จัดนิทรรศการ Koyori Project 2020 “โครงการวิจัยพัฒนาเอกลักษณ์และการ เสริมคุณค่าของหมู่บ้าน OTOP หัตถกรรมสิ่งทอในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการตลาดด้วยนวัตกรรมและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ตลอดห่วงโซ่สู่การเชื่อมโยงการพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน” โอกาสนี้มี ฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.สุรพล ใจวงค์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา กล่าวรายงาน โดยมี อาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีด้วย ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here