เปิดหน่วย SCTU…………..ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค (Senior Consumer Testing Unit: SCTU) ให้บริการทดสอบอาหาร หรือชิมอาหารเพื่อช่วยให้ทราบความพึงพอใจ และความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุต่อนวัตกรรมอาหาร โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหารฯ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิด ณ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here