ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธียกเสาเอกอาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี เพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมกีฬา มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาพ ตลอดจนให้บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีโดยการออกกำลังกายตามความถนัด ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยผ่อนคลายความเครียด มีสุขภาพดี ห่างไกลจากโรคภัยและสิ่งเสพติด ให้บริการแก่นักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักเรียนสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และครอบครัว นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านกีฬาประเภทต่างๆ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here