เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก ภูศิษฎ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วย เรืออากาศโทหญิง วัชราภรณ์ ทิมเกิด ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ,ข้าราชการกองบิน ๔๑ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเสด็จฯ มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here