มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ นำโดย ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีฯ นำทีมส่วนกลาง และวิทยาเขต 4 แห่ง ได้แก่ ลำปาง สมุทรสาคร อุดรธานี และอ่างทอง

เข้าศึกษาดูงานสถาประกอบการ เพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปฏิบัติการร่วมกับสถานประกอบการ ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง และสถานประกอบการที่ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here