วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น.ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและร่วมการประชุมจัดร่างยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (sport tourism)​ของจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ สมาคมไมซ์และออกาไนซ์เซอร์ภาคเหนือตอนบน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ ร่วมด้วยอีกหลายหน่วยงานเครือข่ายการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ประธานหลักสูตรและอาจารย์สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ณ ห้องพลบดี2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here