เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 09.39 น.นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ ได้เดินทางรับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เข้าสู่สำนักงานฯ ด้วยฤกษ์มงคล 9.39 น.

จากนั้นขึ้นสู่ห้องที่ทำงาน กราบบูบาพระพุทธรูป และสักการะพระพิฆเนศวร์ และเข้าสู่ห้องประชุมและรับมอบช่อดอกไม้จาก ดร.กรศิริ กรองสุดยอด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ในนามตัวแทนบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมครู ผู้บริหารองค์กรภาคการศึกษาและเอกชนร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง

อาทิ อดีตศึกษาธิการจังหวัดเชียง ใหม่ นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ นายภานุศร สิทธิชัย นายโกศล ปราคำ นายเสริมศิษฏ์ พิมพ์พันธ์ดี นายบุญเสริญ สุริยา ดร.ณรงค์ อภัยใจ นายพรเทพ ดวงปันสิงห์ นายชลอ คชาประดิษฐ์ นายคงศักดิ์ คงนาค ดร.นิยดา กรโกวิท นายสุธี พิพิธวัฒนาพันธุ์ อาจารย์พิมพรรณ ทองงาม ดร. ณัทชกมลไชยจีนะ รวมทั้งผู้นำสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มภารกิจบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ทุกเขตพื้นที่ ร่วมแสดงควมยินดี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here