เนื่องในเทศกาลวันลอยกระทงปีนี้ เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงวันหยุด สวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรม “ลอยกระทงวันฮาโลวีน @สวนสัตว์เชียงใหม่” ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม -1 พฤศจิกายน 2563

สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ลอยกระทงวันฮาโลวีน @สวนสัตว์เชียงใหม่” โดยมี ดร. สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยากรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยรักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในการนี้ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

ซึ่ง ดร.สมิทธิ เผยว่า เนื่องจากวันหยุดสุดสัปดาห์นี้เป็นเทศกาลวันลอยกระทง ในภาคเหนือจะเรียกว่า “ประเพณียี่เป็ง” เป็นประเพณีที่มีสืบทอดกันมาช้านานเพื่อเป็นการขอขมาและระลึกถึงคุณพระแม่คงคา ที่ได้อำนวยประโยชนต่างๆ แก่มนุษย์ ในปีนี้ถือเป็นเรื่องบังเอิญที่วันลอยกระทงตรงกับวันฮาโลวีนเพื่อสร้างสีสันในกิจกรรมที่สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดขึ้น มีการแต่งกายให้เข้ากับเทศกาล นอกจากนั้นยังมีความพิเศษเพิ่มอีกคือองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยมีอายุครบ 66 ปื

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงการจัดกิจกรรม “ลอยกระทงวันฮาโลวีน @สวนสัตว์เชียงใหม่” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 นี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here