ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจชาวชุมชนโหล่งฮิมคาว ในกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม วิถีต่อนยอน ประจำปี 2563 ตอน “ชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว ตัวตนคนโหล่ง ชุมชนคนสร้างสรรค์”

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่ชุมชนโหล่งฮิมคาว ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจชาวชุมชนโหล่งฮิมคาว ในกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม วิถีต่อนยอน ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ภายใต้แนวคิด “ชุมชนหัตถกรรมโหล่งฮิมคาว ตัวตนคนโหล่ง ชุมชนคนสร้างสรรค์” เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชุมชน ใช้องค์ความรู้ นวัตกรรม ผสมผสานกับจุดแข็งของชุมชน อันมีความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ ชาติพันธุ์ และวิถีชีวิต สร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงาน ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่โดดเด่น สร้างมูลค่า และรายได้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

ตลอดจนเพื่อเป็นการนำเสนอเมืองเชียงใหม่ให้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงความภาคภูมิใจที่จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ในฐานะเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน หรือ Creative City of Craft & Folk Art ให้คงอยู่คู่เมืองเชียงใหม่สืบไป ดังคำกล่าวที่ว่า “เชียงใหม่ นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางศิลปะและวัฒนธรรม”

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ Workshop การทำเครื่องสักการะล้านนา การทำสบู่กลีเซอรีน การทำถุงปัก การจุดผางประทีป สืบสานประเพณียี่เป็ง รวมถึงการแห่กฐินสามัคคีไปวัดสีมาราม ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 และแฟชั่นโชว์ สร้างสรรค์ โดยชุมชนโหล่งฮิมคาว ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 งานครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสาน และอนุรักษ์วัฒนธรรม อันจะเป็นการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here