ดร.สมชาย เขียวแดง อดีต ผู้อำนวยการโครงการหลวงอินทนนท์-อ่างขาง ได้รับเลือกให้นั่งเก้าอี้นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้คนใหม่ ด้วยคะแนนท่วมท้น

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ คณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งจำนวน 4 คนคือ 1.นายจิรัฏฐ์ มลิพัฒน์ แม่โจ้รุ่น 69 เบอร์ 1 , 2.ดร.สมชาย เขียวแดง แม่โจ้รุ่น 49 เบอร์ 2 , 3.นายวสุ พรประสิทธิ์ แม่โจ้รุ่น 48 เบอร์ 3 , 4.ผศ.ดร.ประสิทธิ์ โนรี แม่โจ้รุ่น 36 เบอร์ 4

ซึ่งผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ทั้งหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 และหน่วยสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ปรากฏว่า ดร.สมชาย เขียวแดง เบอร์ 2 ชนะการเลือกตั้งได้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ คนที่ 13 ด้วยคะแนนเสียง 1,350 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ จำนวน 2,610 คน โดยจะมีวาระการบริหารงาน 3 ปี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here