เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายมนต์ชัย ทวีเดช หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ร่วมประชุม สรุปผลการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานฯ ประจำปี 2564 โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม

ในการนี้ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช ได้นำเรียนที่ประชุม ถึงแนวทางการจัดงาน ของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2564 ต่อที่ประชุม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ จะได้ดำเนินการ ประกวดผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 6 ประเภท ได้แก่ ฟักทองพันธุ์คางคก (ขนาดใหญ่),ฟักเขียว (ขนาดใหญ่), กล้วยน้ำว้าดิบ(เครือ),มะพร้าวน้ำหอม(ทลาย), ไม้แปลกและพืชผักสวนครัวกระถาง ซึ่งการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดี เมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2564

มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2564 ณ บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here