ดร.ภูมิ ศรีสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าพบนายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือในการทำ MOU เรียนต่อโครงการกีฬา

ดร.ภูมิ ศรีสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เปิดเผยกับทีมข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์คนล้านนาว่า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดย ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ตนเองในฐานะ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่พร้อมคณะ เข้าพบ นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผู้อำนวยการ การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ที่สำนักงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพบปะร่วมหารือในการจัดทำ MOU การศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (โครงการพิเศษสำหรับนักกีฬาและบุคลากรด้านกัฬา) ภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) โดยการพบปะในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ในการที่จะเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ซึ่งทาง มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ จะมีทุนการศึกษาให้กับนักกีฬาที่เข้าศึกษาต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (โครงการพิเศษสำหรับนักกีฬาและบุคลากรด้านกัฬา) ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ซึ่งทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ จะได้ลงนาม MOU ร่วมกันในโอกาสต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here