มอบทุนการศึกษา……..คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช กรรมการผู้อำนวยการมูลนิธิชิน โสภณพนิช เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. จำนวน 30 ทุน โดยมี ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here