ลงนาม……ดร.สุรพลใจวงศ์ษารองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ นายปรับชะรันซิงห์ ทักราล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทในเครือบูทิค คอร์ปอเรชั่น เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือและส่งเสริมการวิจัยพัฒนาปลูก แปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชงและกัญชาแผนไทยเพื่อสุขภาพ ณ โรงแรม โนโวเทล เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here