วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วย ท่านทินกร นำบุญจิตต์ อดีตรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวเที่ยวและกีฬา ให้การต้อนรับผู้สื่อข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT เชียงใหม่)

พร้อมให้สัมภาษณ์ เรื่องกษัตริย์กับกีฬาในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม “5 ธันวามหาราช” จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563

ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ โดย ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ร่วมกับ สมาชิกวุฒิสภา (ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ) กำหนดจัดกิจกรรม “5 ธันวามหาราช” จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม 2563

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here