วันที่ 16 พฤศจิกายน 63 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แถลงข่าวสื่อมวลชนว่า โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2475 ตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต จุดมุ่งมั่นของโรงเรียน คือ การมุ่งให้มนุษย์เข้าถึงสัจธรรมโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษา ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า โรงเรียนเพื่อองค์ปัญญานิรันดร์ ตลอดเวลากว่า 90 ปี เราสร้างศิษย์เก่าที่มีคุณภาพมารุ่นต่อรุ่น ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติ

  ในวันที่ 6 ธันวาคม นี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมงานเดิน-วิ่งการกุศล ชื่อ MC FAMILY TEAM : MC FAMILY RUN โดยเป็นการเริ่มเฉลิมฉลองในโอกาสที่โรงเรียนจะเข้าสู่ปีที่ 90 ของการก่อตั้ง การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่ไม่ใช่เพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียน ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนระดมทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอน SMART CLASSROOM ในทุกระดับชั้น นอกเหนือจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ดังคำกล่าวที่ว่า “A sound mind in sound body” “จิตใจที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์”
ทางด้าน ภราดาวิทยา  เทพกอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเดิน-วิ่งการกุศล MC Family Run ครั้งที่ 1 เปิดเผยว่าที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการเริ่มต้นเฉลิมฉลองในวาระที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจะครบรอบ 90 ปีของการก่อตั้งโรงเรียน โดยมีเป้าหมายความร่วมมือในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

เพื่อระดมทุนเป็นงบประมาณสำหรับพัฒนาด้านเทคโนโลยี และด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในทุกระดับชั้น ตามโครงการ MC SMART CLASSROOM เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ครู บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายโดยการวิ่ง เพื่อสุขภาพ และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 89 ปี การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

การจัดการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1) ประเภท FUN RUN 5.8 กม.
2) ประเภท MINI RUN 10.8 กม.
3) ประเภท VIP RUN 1.8 กม. และ
4) ประเภท VIRTUAL RUN

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here