จังหวัดเชียงใหม่เปิดการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 “เทียนนกแก้วเกมส์” พร้อมปรับเปลี่ยนที่พักจากวัดและสถานศึกษาเปลี่ยนมาเป็นพักในโรงแรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและสร้างโอกาสให้นักกีฬา

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านที่ห้องประชุมศุภชลาศัย กรมพลศึกษา กรุงเทพมหา นครทางจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ไปร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 “เทียนนกแก้วเกมส์” ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 11-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ จังหวัดเชียงใหม่

โดยทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการวางแผนให้มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบที่พักของนักเรียน นักศึกษาที่มาร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 “เทียนนกแก้วเกมส์ ”จากที่เคยพักในวัดและสถานศึกษาปรับเปลี่ยน มาเป็นพักในโรงแรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและสร้างโอกาสให้นักกีฬาได้เข้าถึงโอกาสทางการกีฬาที่ดีมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชนภายใต้แบรนด์ we love chiang mai ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งในที่ประชุมหัวหน้าเขตการแข่งขั้น ทั้ง 10 เขตการแข่งขัน เพื่อสร้างความเข้าใจตลอดจนแนว ทางการดำเนินการจัดการแข่งขัน ระเบียบการแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬา เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวทางการจัดการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้น โดยมี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการแถลงข่าวรวมทั้ง ผู้บริหารกรมพลศึกษา, หัวหน้าเขตทั้ง 10 เขตจากทั่วประเทศ, ผู้ให้การสนับสนุน, และผู้แทนกรมพลศึกษาที่รับผิดชอบกีฬาทั้ง 28 ชนิด เข้าร่วมการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 “เทียนนกแก้วเกมส์” จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมศุภชลาศัย กรมพลศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here