วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.30 น. ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ นำตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาเขตเชียงใหม่และวิทยาเขตลำปางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำมหาวิทยาลัยฯ

อันได้แก่พระพุทธศรีบุญเรือง พระพลบดี พระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคลและได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา ก่อนเดินทางไปเข้าค้ายพักแรมนันทนาการประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ บ้านอมขูด อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

โดยในปีนี้มีนักศึกษาทั้ง 3 คณะจากวิทยาเขตเชียงใหม่และวิทยาเขตลำปางเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมนัทนาการ จำนวน 250 คน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here