นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน นำกำลังพล อาสารักษาดินแดนในสังกัด ออกกำลังทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงต้านทานโรคโควิดและฝึกรับมือไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในฤดูแล้งที่จะถึงนี้

นายพงษ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ยังคงมีการระบาดของโรคโควิด-19 ไปทั่วทุกมุมโลกและมีการระบาดอย่างรุนแรง ส่งผลให้มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก จากสถานการณ์ดังกล่าว ตนได้เล็งเห็นความสำคัญของกำลังพลอาสารักษาดินแดน ที่จะต้องมีภารกิจในการพบปะกับผู้คนหรือการจับกุมต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จึงได้มีการทดสอบสรรถภาพร่างกายของกำลังพลและให้มีการออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์

หลังออกกำลังการแล้ว ยังได้มีการจัดอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด รวมไปถึงการเรียนรู้การป้องกันการเกิดไฟป่าและการดับไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ในแต่ละปี ในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีการเกิดไฟป่าขึ้นเป็นบริเวณกว้างและส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวรวมไปถึงสุขภาพของประชาชนโดยรวมด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here