จังหวัดแพร่ จะจัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ต้านโกง ครั้งที่ 1” เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 นางมยุรา หาญจิต นายกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดแพร่ กล่าวว่า สมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดแพร่ ,ชมรมจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดแพร่, สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแพร่, สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ และชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพแพร่ จัดกิจกรรมการออกกำลังกายพร้อมสะสมบุญ “เดิน วิ่ง ปั่น ต้านโกง ครั้งที่ 1” ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย วิ่ง และปั่นจักรยาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนในจังหวัดแพร่ หาทุนสนับสนุนการศึกษา ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง บูรณะพระธาตุเจดีย์ วัดนาแหลม ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชมรมจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดแพร่ โดยแบ่งประเภทของกิจกรรม ดังนี้ เดิน-วิ่งระยะทาง 3.5 กม. ค่าสมัคร 300 บาท ได้รับเสื้อพร้อมหน้ากากอนามัย ,วิ่ง ระยะทาง 10 กม.ค่าสมัคร 350 บาท ได้รับเสื้อพร้อมหน้ากาอนามัย (แบ่งเป็น 6 รุ่นอายุ), วิ่ง ระยะทาง 21.5 กม.ค่าสมัคร 400 บาท ได้รับเสื้อพร้อมหน้ากาอนามัย (แบ่งเป็น 6 รุ่นอายุ) และปั่นจักรยานระยะทาง 10 กม. และ 20 กม.ค่าสมัคร 300 บาท ได้รับเสื้อพร้อมหน้ากากอนามัย เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ facebook เดิน ปั่น ต้านโกง ครั้งที่ 1 หรือสมัครด้วยตนเองที่ ร้านลิลิตเภสัช เยื้องวัดโศภนาลัย บ้านนาแหลม ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ หรือที่สำนักงาน กกท.แพร่ ภายในสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โทรศัพท์หมายเลข 086-4286795,089-9992517,087-1934087

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here