ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจเข้ม “รถควันดำ” ในหน่วยงานราชการ ป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5

เมื่อวันที่ผ่านมา นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ชุดตรวจการของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจวัดควันดำรถยนต์ ของหน่วยงานราชการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และควันดำจากรถยนต์ราชการในเขตพื้นที่ จ.เชียงใหม่ โดยล่าสุดได้จัดส่งนายช่างตรวจสภาพรถ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสอบรถราชการของเทศบาลตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

สำหรับผลการดำเนินการ ตรวจวัดควันดำรถ จำนวน 40 คัน แยกเป็น รถตามกฎหมายขนส่ง จำนวน 15 คัน , รถตามกฎหมายรถยนต์ จำนวน 25 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด (เกิน 45 %) จำนวน 6 คัน จึงให้นำรถไปแก้ไข และเข้ารับการตรวจวัดใหม่ พบค่าควันดำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 5 คัน และอยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุง 1 คัน