สายการบินนกแอร์ เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง เชียงใหม่ – ขอนแก่น เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยการบินตรงโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง หวังกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล จำนวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กรภาคธุรกิจ การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ในนามหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ We love Chiangmai ร่วมพิธีเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินนกแอร์ ในเส้นทางบินข้ามภูมิภาค เชียงใหม่ – ขอนแก่น – เชียงใหม่ เที่ยวบินแรก DD8640 โดยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เวลา 17:20 น. และเดินทางถึงท่าอากาศยานขอนแก่นเวลา 18:35 น.ในการนี้นายเกษมสันต์ วีระกุล ประธานสายกลยุทธ์ สายการบินนกแอร์ และคณะเจ้าหน้าที่สายการบิน ร่วมให้การต้อนรับผู้โดยสารในเที่ยวบินนี้ด้วย

นายเกษมสันต์ วีระกุล ประธานสายกลยุทธ์ สายการบินนกแอร์ เปิดเผยถึง การเปิดเส้นทางบินข้ามภาคใหม่ จากเส้นทาง เชียงใหม่ – ขอนแก่น – เชียงใหม่ ในครั้งนี้ เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยการบินตรงโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่อง ซึ่งทางสายการบินฯ ได้ให้ความสำคัญกับจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขอนแก่นเป็นอย่างยิ่ง เพราะทั้งสองจังหวัดถือเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปัจจุบันมีผู้โดยสารเดินทางเป็นจำนวนมากขึ้นตลอดปี โดยเปิดให้บริการเส้นทางบินตรง เชียงใหม่ – ขอนแก่น – เชียงใหม่ จำนวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ในวันอังคาร พฤหัสบดี และวันเสาร์ โดยเที่ยวไป จากเชียงใหม่ เวลา 17.20 น. และเที่ยวกลับจากสนามบินขอนแก่น เวลา 19.10 น. ด้วยเครื่องบินแบบ Q 400 (คิว 400) จำนวน 86 ที่นั่ง ใช้เวลาบินต่อเที่ยวประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที ซึ่งผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้ทาง www.nokair.com แอปพลิเคชั่นบนมือถือของนกแอร์ หรือ คอลเซ็นเตอร์โทร.131

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here