ท่องเที่ยวและกีฬาจัดแข่งขันทอย ลูกบูล “งานฤดูหนาว” จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ชิงถ้วยเกียรติยศของ “พ่อเมืองเวียงพิงค์” พร้อมเงินรางวัล

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดงานฤดูหนาวของจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2563 – 12 มกราคม 2564 ที่บริเวณลานหลังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกายทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มอบหมายให้ชมรม กีฬาเปตองสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่จัด การแข่งขันกีฬาเปตอง “งานฤดูหนาว” จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น โดยจะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งการแข่งขันกีฬาเปตอง “งานฤดูหนาว” จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้จัดแข่งขัน 6 ประเภท ได้แก่ประเภทคู่ชายทั่วไป ประเภทคู่หญิงทั่วไป ประเภทคู่อาวุโสชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป ประเภทคู่อาวุโสหญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป ทั้ง 4 ประเภทนี้ค่าสมัครทีมละ 200 บาท และประเภทคู่เยาวชนชาย ประเภทคู่เยาวชนหญิงค่าสมัครทีมละ 60 บาท นักกีฬาทอยลูกบูลที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันก็สามารถสมัครได้ที่ “ลุงอิ๊ด” โทร.081 – 1113118 และ 091 – 8062270 ส่วนรางวัลในการแข่งขันประเภทคู่ชายทั่วไปและคู่หญิงทั่วไปทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศของนาย เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเงินรางวัลทีมละ 3,000 บาท ทีมรองชนะเลิศได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัลทีมละ 1,500 บาท ทีมอันดับที่ 3 ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัลทีมละ 700 บาท และทีมอันดับที่ 4 ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัลทีมละ 500 บาท ประเภทคู่อาวุโสชายอายุ 60 ปีขึ้นไปและประเภทคู่อาวุโสหญิงอายุ 50 ปีขึ้นไป ทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยเกียรติยศของนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเงินรางวัลทีมละ 2,000 บาท ทีมรองชนะเลิศได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัลทีมละ 1,000 บาท ทีมอันดับที่ 3 ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัลทีมละ 600 บาท และทีมอันดับที่ 4 ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัลทีมละ 400 บาทประเภทคู่เยาวชนชาย และประเภทคู่เยาวชนหญิงทีมชนะเลิศ จะได้รับถ้วยเกียรติยศของ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเงินรางวัลทีมละ 700 บาท ทีมรองชนะเลิศได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัลทีมละ 500 บาท ทีมอันดับที่ 3 ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัลทีมละ 300 บาท และทีมอันดับที่ 4 ได้รับถ้วยพร้อมเงินรางวัลทีมละ 200 บาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here