บริการประชาชน…………..นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยทางถนนให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านเส้นทางเข้า-ออกกองบิน 41 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน 41 ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าช่องทางถนนสมโภชเชียงใหม่ 720 ปี (ช่องทางตลาดต้นพยอม)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here