เรียนรู้ตลอดชีวิต………….รศ.โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ CMU MOOC International (MOOC I) โดยมี ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล กล่าวรายงาน ซึ่งเป็นการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ ที่สามารถออนไลน์ระบบเปิดสำหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา เข้ามาเรียนรู้เนื้อหาที่น่าสนใจกับคณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Education ที่ต้องการหาความรู้เพื่อไปใช้ต่อยอดในการเรียนหรือทำงาน ณ ห้องประชุมใหญ่ 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here