กรมพลศึกษาเตรียมระเบิดศึกลูกหนัง มวลชนรายการ “อำเภอมวลชน คัพ” ประจำปี 2564 เปิดการสมัครลงระบบของกรมพลศึกษาระหว่างวันที่ 23 มกราคม-22 กุมภาพันธ์ 2564 นี้

นางปาริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปี 2564 นี้ ทางกรมพลศึกษาได้กำหนดจัดการแข่งขันฟุตบอลมวลชนรายการ “อำเภอมวลชน คัพ” ประจำปี 2564 ขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2564 พร้อมกับได้กำหนดและมอบหมายให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทุกจังหวัดทำการประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขัน โดยจะได้ทำการเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 11– 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอที่ท่านอยุ่หรือทำงาน (สมัครได้ที่เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอทุกอำเภอและทุกจังหวัด) ซึ่งการสมัครจะสมบูร์ก่อต่อเมื่อนักกีฬาได้ลงระบบการสมัครในระบบของกรมพลศึกษาแล้วเท่านั้น (ลงระบบได้ระหว่างวันที่ 23 มกราคม-22 กุมภาพันธ์ 2564 ) สำหรับคุณสมบัติของนักกีฬาที่จะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมีดังนี้ 1. มีอายุตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไป โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป 2. เป็นผู้มีทะเบียนบ้านอยู่เขตพื้นที่ในอำเภอที่ส่งทีมเข้าแข่งขันก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 หรือเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในเขตพื้นที่ของอำเภอที่ส่งทีมเข้าแข่งขัน ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2563 3.ต้องเป็นผู้ไม่เคยเข้าร่วมแข่งขันหรือมีรายชื่อสมัครเข้าร่วมแข่งขันในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ดังต่อไปนี้ 3.1 การแข่งขันถ้วยพระราชทาน ประเภท ก ประเภท ข ประเภท ค และประเภท ง 3.2 ไทยพรีเมียลีก 3.3 ฟุตบอลไทยแลนด์ลีก ดิวิชั่น 1 (T2) 3.4 ลีกภูมิภาค ดิวิชั่น 2 (T3 T4 T5: อเมเจอร์ลีก) 3.5 ฟุตบอลไทยแลนด์ยูธลีก ทุกรุ่นอายุ 4. นักกีฬามีสิทธิ์ลงสนามเข้าแข่งขันในนามตัวแทนทีมใดทีมหนึ่งได้เพียงทีมเดียวและอำเภอใดอำเภอหนึ่งเท่านั้น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here