เปิดพิกัดของกินใหม่ ใน มช. ผุดอาคารศูนย์อาหารครบวงจร ขนร้านดังมาเพียบ รวมของอร่อยมาไว้ที่นี่ รูปแบบอาคารเป็นตึก 2 ชั้น ปรับอากาศทั้งหมด จุคนได้นับพันภายใต้สถานการณ์ปกติ
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญ และพิธีเปิดอาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพระเทพสิงหวราจารย์ ดร. เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานสงฆ์ พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ โอกาสนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนร่วมพิธี ณ ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์อาหารแบบครบวงจรแห่งนี้คือ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและการให้บริการบนฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น มีการดำเนินการด้านอาหารที่ปลอดภัยตามมาตรฐานกรมอนามัย มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2549 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์พัฒนาด้านสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีความจำเป็นในการก่อตั้งอาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นศูนย์รวมสถานที่จำหน่ายอาหารที่มีคุณภาพ ถูกหลักอนามัย ให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปได้รับประทาน ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่ผ่านการสมัครรับเลือกที่ถูกสุขลักษณะมาแล้ว มากกว่า 30 ร้านค้า ทั้งอาหาร-เครื่องดื่มทุกประเภท ล้วนเป็นร้านดังในเชียงใหม่ อาทิ ร้านอาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่ หมูกรอบ ขาหมู สเต็ก ยำแซ่บ กาแฟ ขนม เบเกอรี่ ร้านเฟรชแอนด์มายด์ ร้านเดลี่ควีน ร้านกู๊ดออลเดย์ (กู๊ดวิวออลเดย์) ฯลฯ
โดยล่าสุดตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.64 เป็นต้นไป ศูนย์อาหารฯ พร้อมเปิดให้บริการแล้วแก่คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปแล้ว ให้บริการแบบนิวนอมอล มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด (วันจันทร์-ศุกร์ เปิดบริการ 07.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดบริการ 07.00-20.00 น.) ศูนย์อาหารฯ เป็นอาคาร 2 ชั้น รองรับผู้ใช้บริการได้ประมาณ 2 พันคน ในสถานการณ์ปกติ – ด้านล่างมีตู้เอทีเอ็มบริการทุกธนาคาร)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here