รับเป็นเจ้าภาพ…………พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ ดร. ประธานสงฆ์วัดโลกโมฬี อ.เมืองเชียงใหม่ และพระครูปลัดธีร์นวัช ญาณสิทธิวาที พร้อมคณะศรัทธาวัดโลกโมฬี สมทบทุน 15,000 บาท รับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรอบรมบาลีก่อนสอบ ประจำปี 2564 ซึ่งคณะสงฆ์ภาค 7 จัดขึ้นที่วัดดอยสัพพัญญู อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here