วิถีพอเพียง……………สมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนมกราคม 2564 โอกาสนี้ได้มอบกล้าพันธุ์ผักที่ได้จากการขับเคลื่อนกิจกรรม “ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง” ตามแนวพระราชดำริ ให้แก่ พัฒนาการอำเภอหางดง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหางดง และกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปเพาะปลูกและขยายพันธุ์ต่อไป ณ หอประชุม ที่ทำการอำเภอหางดง จ.เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here