สนภ.3 นทพ. จัดโครงการ “วิถีนักรบสีน้ำเงิน” ทำเกษตรตามแนวพระราชดำริ ผลิตจำหน่ายให้กำลังพล ประชาชน ในราคาถูก เพื่อลดการแพร่ระบาดโควิด-19 ในตลาดสด

ที่ศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) และพล.อ.นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (ผบ.นทพ.) มีนโยบายให้กำลังพลปฏิบัติงาน Work from home ตามแนวทาง JAAEE สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ส่งเสริม เพื่อหาแนวทางการดำรงชีวิตในช่วงวิกฤต ตาม “วิถีนักรบสีน้ำเงิน”

พล.ต.ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 (ผอ.สนภ.3) จึงได้นำนโยบายดังกล่าวมาปรับใช้ โดยส่งเสริมให้กำลังพลได้ใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิตในช่วงที่การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด19 ทางศูนย์การเรียนรู้

สำนักงานพัฒนาภาค 3 มีการเลี้ยงเป็ดไข่พันธุ์กากีแคมป์เบลล์, เลี้ยงหมูเหมยซาน, ไก่ไข่, ปลูกข้าว, ปลูกต้นกล้วย, ปลูกข้าวโพด, พืชผักสวนครัว และอื่นๆ พร้อมนำจำหน่ายโรงประกอบเลี้ยงสำนักงานพัฒนาภาค 3, ข้าราชการและกำลังพล สนภ.3 นทพ. และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้บริโภคที่มีคุณภาพ และปลอดภัยจากสารพิษ ช่วงระหว่างที่ไม่สามารถไปตลาดสดได้ เพราะทางเราจะจำหน่ายในพื้นที่โล่งแจ้งและปลอดภัย ในระบบกำหนดระยะห่าง ไม่ให้มาอยู่ใกล้กัน มีการวัดอุณหภูมิ และใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเขื้อทุกครั้ง ก่อนจะมาซื้อผลิตภัณฑ์ของทาง สนภ.3

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here