สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ในบริเวณร้านท่าช้างและฮอม บาร์ ทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของผู้เข้าเข้าใช้บริการ หลังจากมี Time Line ผู้เข้าใช้บริการติดโควิด – 19

ซึ่งทางกรมควบคุมโรคและสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจคัดกรองโควิด-19 พนักงานทั้งหมด ผลตรวจออกมาเป็น ลบ

ซึ่งทางร้านได้มีมาตรการให้พนักงานทุกคนกักตัวเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยตามมาตรการของสาธารณสุขและจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากมีประกาศอนุมัติให้สถานบันเทิงเปิดได้