สำเร็จหลักสูตร…………….. ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง รุ่นที่ 5 ซึ่งมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัดขึ้น มีแขกผู้มีเกียรติ ตัวแทนหน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 3 อาคารวัฒนาราชนครินทร์ 80 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here