มอบผักเพื่อขอบคุณ………….ผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มช. มอบผักปลอดสารพิษที่ได้ร่วมกันปลูกภายในคณะฯ เพื่อแสดงความขอบคุณ ผศ.อาคม ตันตระกูล นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช. และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือด้านเงินทุนการศึกษาและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรนักศึกษาด้วยดีมาตลอด ณ อาคารสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มช.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here