ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ….นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และ นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมบุคลากรร่วมประชุมบริหารจัดการผลผลิตพืชเศรษฐกิจในปีการผลิต 2564 ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ มะม่วงลิ้นจี่ ลำไย ส้ม ซึ่งเป็นการบูรณาการข้อมูลทั้งอุปสงค์ อุปทาน ตลอด Supply Chain เพื่อนำข้อมูลต่างๆมาประมวลผลคาดการณ์ ขับเคลื่อนโครงการต่างๆผ่านคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผลผลิตระดับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here