มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมผู้ตัดสินสู่การเป็น ผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพเปิดรับบุคคลทั่วไปและนักศึกษารับจำนวนจำกัด

ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่เปิดเผยว่า ทางคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ได้จัดโครงการส่งเสริมการอบรมผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพขึ้นและได้รับการอนุมัติโครงการฯจาก ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ ให้ดำเนินการจัดอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันกีฬาฟุตบอลถือได้ว่า เป็นกีฬาที่นิยมเล่นกันเป็นจำนวนมากและได้มีการพัฒนาเข้าสู่ระบบการแข่งขันเป็นอาชีพและมีทุกภาคส่วนให้ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็น องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน การพัฒนาการของวงการฟุตบอลไทยได้ถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจากการที่นิยมเล่นกันตามท้องถิ่นต่างๆในชุมชน เล่นกันภายในโรงเรียน และมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีการแข่งขันระดับอาชีพมีสโมสรฟุตบอลเกิดขึ้นทั่วประเทศแต่ในขณะเดียวกันทรัพยากรด้านการตัดสินมีน้อยดังนั้นการจะพัฒนากีฬาฟุตบอลให้มีมาตราฐานและมีคุณภาพจะต้องพัฒนาด้านการเป็นผู้ตัดสินควบคู่ไปด้วย

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ นอกจากจะมุ่งส่งเสริมในด้านการออกกำลังกายแล้ว ด้านการตัดสินกีฬาถือว่าเป็นหัวใจหลักสำคัญถึงแม้ว่าสถาบันฯ จะเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาฟุตบอลก็ตามแต่เนื่องจากเนื้อหาของหลักสูตรเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬาฟุตบอลเท่านั้นไม่ได้ลงรายละเอียดของกติกาและการเป็นผู้ตัดสิน ปัญหาที่ตามมาอีกประการหนึ่ง ความคาดหวังของสังคมความคากหลังของสถาศึกษาที่มีต่อมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดว่าเป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านการกีฬาและการตัดสินกีฬา
สำหรับผู้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ตัดสินสู่การเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพทางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปจำนวน 25 คน และนักศึกษาจำนวน 30 คน โดยจะเปิดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สมัครได้ที่ ผศ.บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล โทร.081 – 8812662 ได้ทุกวัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here