สว.ก๊อง เฮ กกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง อบจ.เชียงใหม่แล้ว จ่อนั่งเก้าอี้นายกฯ สมใจ ขณะที่ สจ.42 เขต 2 ค่ายใหญ่ เพื่อไทย-เชียงใหม่คุณธรรมแบ่งครึ่ง 21/21 ขณะที่กกต. เผยด้วยเงื่อนเวลาต้องประกาศรับรองไปก่อน แต่ยังเดินหน้าพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องคัดค้านต่อไป
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมกกต. ได้พิจารณาประกาศรับรองผลเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพิ่มเติมอีก 14 จังหวัด 1 ในจำนวนนี้มีจังหวัดเชียงใหม่ คือนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือ สว.ก๊อง ผู้สมัครนายกอบจ.เชียงใหม่ ในนามพรรคเพื่อไทย โดยกกต.เห็นว่า สำนักงานกกต.จังหวัดยังดำเนินการสอบสวนเรื่องร้องเรียนไม่แล้วเสร็จและระยะเวลาที่เหลือจนถึงวันที่ 19 ก.พ.64 ที่เป็นวันสุดท้ายของกรอบเวลา 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง ซึ่งกกต.ต้องประกาศรับรองการเลือกตั้ง กกต.ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งใหม่ได้หากว่ามีการกระทำทุจริต จึงประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปก่อน แล้วจะมาพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องคัดค้านภายหลัง

กรณีของ นายพิชัย ว่าที่นายกอบจ.เชียงใหม่นั้น มีกรณีการร้องเรียนที่เป็นที่ฮือฮาเนื่องจาก ก่อนวันเลือกตั้งนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีได้ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ขอให้ชาวเชียงใหม่ คิดถึงผลงานการสร้างพรรคไทยรักไทยและพรรคเพื่อไทย ของตนเอง แล้วลงคะแนนเลือกนายพิชัย เป็นนายกอบจ. เรื่องดังกล่าว สำนักงานกกต.จังหวัด เชียงใหม่ อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน
ล่าสุดวันที่ 5 ก.พ. 64 คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยประกาศให้ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อีก 21 คน จากฝั่งพรรคเพื่อไทยให้เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง (สำหรับ 21 สจ.ฝั่ง กลุ่มเชียงใหม่คุณธรรม ได้มีการรับรองผลไปก่อนหน้านี้แล้ว) ส่งผลให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กกต. ได้ประกาศให้เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งครบตามจำนวนสมาชิกสภา อบจ.เชียงใหม่ ที่มีอยู่รวม 42 คน
ทั้งนี้ มาตรา 22 แห่ง พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 กำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดให้ ส.อบจ. ประชุมครั้งแรกภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง กรณีของ อบจ.เชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ต้องกำหนดการประชุมสภาฯ นัดแรกภายในวันที่ 20 ก.พ. 64 เพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภา อบจ.เชียงใหม่
กรณีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาตรา 35/4 แห่ง พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ กำหนดไว้ว่า ก่อนนายก อบจ. จะเข้ารับตำแหน่ง ให้ประธานสภา อบจ. เรียกประชุมสภาฯ เพื่อให้นายก อบจ.แถลงนโยบายต่อสภาฯ โดยไม่มีการลงมติ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง นายก อบจ. กรณี อบจ.เชียงใหม่ ประธานสภา อบจ.เชียงใหม่ ต้องเรียกประชุมสภา อบจ.เชียงใหม่ ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2564
สำหรับไทม์ไลน์ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร หรือสว.ก๊อง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นั้นมีดังนี้ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 กกต. ประกาศให้เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง เป็น นายก อบจ.เชียงใหม่ พร้อม ส.อบจ. 21 คน (ส.อบจ.เชียงใหม่ ได้สมาชิกครบตามจำนวน)
ภายใน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดการประชุมสภา อบจ.เชียงใหม่ นัดแรก เพื่อเลือกประธานสภาและรองประธานสภา อบจ.เชียงใหม่
ภายใน วันที่ 7 มีนาคม 2564 ประธานสภา อบจ.เชียงใหม่ เรียกประชุมสภาฯ เพื่อให้นายพิชัยฯ แถลงนโยบายต่อสภาฯ โดยไม่ลงมติ ก่อนเริ่มทำงานในตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here