เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ในโครงการ “สานรัก สานชีวิต บริจาคโลหิต ในเดือนแห่งความรัก”
เมื่อวันที่ผ่านมา นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ในโครงการ “สานรัก สานชีวิต บริจาคโลหิต ในเดือนแห่งความรัก” กุมภาพันธ์ 2564 ที่บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ โอกาสนี้ พ.ต.อ.หญิง บุศริน จำรูญรัตน์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.เชียงราย ได้นำข้าราชการตำรวจ ภ.จว.เชียงราย ร่วมบริจาคโลหิต และยังมีประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลทั่วประเทศ มีภาวะขาดแคลนโลหิตเข้าขั้นวิกฤต ซึ่งจำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลง อีกทั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ปริมาณโลหิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จึงได้สนับสนุนกิจกรรมการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ “สานรัก สานชีวิต บริจาคโลหิต ในเดือนแห่งความรัก” เพื่อเป็นการแบ่งปันความรักให้แก่เพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคโลหิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นการแสดงความรัก ความเสียสละที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ตลอดจนช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตดังกล่าว

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19 โดยได้มีการซักประวัติ ตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่ผู้ที่มาบริจาค ซึ่งมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวเชียงราย ได้ออกมาแสดงความรัก ความเสียสละต่อ เพื่อนมนุษย์ ด้วยการบริจาคโลหิต ตลอดจนช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิต ในการช่วยเหลือกันในยามวิกฤตของประเทศ ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายจะได้มีการออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ไปตามอำเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย รวม 10 ครั้ง ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์นี้อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here