รับโล่จากผู้ว่าฯ………….ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จาก เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here