ดูงานที่โปลิฯ……………ศิรภพ เจริญกุศล รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสารภีพิทยาคม อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของวิทยาลัยฯ อาทิ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยฯ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here