วัฒโน – ร.ร.มัธยมอินโด แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านซูม

เมื่อวันที่ผ่านมา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนมัธยม SMP 1 Kudus เมือง Jawa ประเทศอินโดนีเซีย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัตนธรรมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ด้วย Zoom Application โอกาสนี้...

ให้ความรู้ นศ.โปลิฯ

ให้ความรู้นศ.โปลิฯ…………..นายครรชิต เมฆขลา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร และของที่ระลึก ให้กับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสมาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยฯ หัวข้อ “ขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร” ในวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ณ อาคารนิกรพันธุ์...

มทร.ล้านนาเวิร์คช็อป สินค้าเกษตรปลอดภัย

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานแบบมีส่วนร่วมฯ เมื่อเร็วๆ...

ม.พายัพ ก้าวสู่ปีที่ 48 จัดพิธีนมัสการพระเจ้า

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 47 ก้าวสู่ปีที่ 48 ในรูปแบบการถ่ายทอดสดออนไลน์ อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า มหาวิทยาลัยพายัพ ก่อตั้งขึ้นโดยมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย...

ช่องฟ้าซินเซิง มอบทุน นร.เรียนดี – ประพฤติดี

เมื่อวันที่ผ่านมา นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 มีคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ละระดับชั้น และมอบทุนให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

บน.41-ปปส.ภาค5 ถกปัญหายาเสพติด

กองบิน 41 เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป แนวทางการป้องกัน ปราบปรามและการบำบัดรักษายาเสพติด เมื่อวันที่ผ่านมา นาวาอากาศเอก ปรเมษฐ์ ศิริตานนท์ รองผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบิน 41 เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุป แนวทางการป้องกัน ปราบปรามและการบำบัดรักษายาเสพติด โดยมีนาย...

ช่วยโรงเรียนห่างไกล

ช่วยโรงเรียนห่างไกล…………….ผศ.อาคม ตันตระกูล ประธานชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน และผู้แทนสื่อมวลชน นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค อาทิ เครื่องกันหนาว อาหาร อุปกรณ์การเรียนการสอนการกีฬา ตลอดทั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติเพื่อป้องกันโรคไวรัส โควิด-19 ไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการครูอาจารย์และนักเรียน ให้การต้อนรับ...

ร.ร.โกวิท จัดงาน วันคณิตศาสตร์’21

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดงาน Mathematic’s Day 2021...

ส่งเสริมการคัดแยกขยะ

ส่งเสริมการคัดแยกขยะ……………..บริษัท แอดไวซ์ จำกัด สาขาช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ มอบถังขยะแยกประเภท ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการคัดแยกขยะให้ถูกประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปทำลาย หรือรีไซเคิลต่อไป โดยมี อ.ศิรภพ...

ม.พายัพ ร่วม สกอ. ประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 11

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) จัดโครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) จัดโครงการการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ....

Recent Posts