“ซินเซิง”จัดอบรมหลักสูตร ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด

นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด “หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด รุ่นที่ 411” ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม อาคารฉงซิน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมด้วย นางอำไพ จันทร์หล้าฟ้า รักษาการนายกยุวกาชาดศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่...

ลงพื้นที่ติดตามงาน

ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ นายอลงกรณ์ พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) เยี่ยมชมนิทรรศการ...

วัดเจ็ดยอด บวชศาสนทายาท บนผืนแผ่นดินล้านนายิ่งใหญ่

วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทศาสนทายาท 69 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามแบบประเพณีล้านนา อย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ผ่านมา นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมด้วย...

วิทยาลัยฯ อาชีวะเอกชนเหนือ ร่วมโชว์วิจัย-นวัตกรรมคึกคัก

เมื่อวันที่ผ่านมา ดร.เปรมปรีดิ์ หมู่วิเศษ อุปนายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย กลุ่มภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการประชุมนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 13 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ โดยมี นายสมมิทธิ์...

เชียงใหม่ ราม มอบยา ให้นศ.ไปออกหน่วยฯ

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบเวชภัณฑ์ยา เพื่อใช้ในการออกหน่วยตรวจสุขภาพของชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ แก่สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มอบเวชภัณฑ์ยา เพื่อใช้ในการออกหน่วยตรวจสุขภาพของชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ แก่สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการจัดทำโครงการค่ายพยาบาลอาสาสร้างเสริมสุขภาพชุมชนประจำปีการศึกษา 2563

ดูงานวิศวะ มช.

ดูงานวิศวะ มช. ……………….คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร ครู...

ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ คนใหม่

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ยุพิน ...

ศึกษาดูงาน

cof ศึกษาดูงาน……………คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับคณะนักเรียน และครู โรงเรียนปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสเข้าศึกษาศึกษาดูงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ งานประดิษฐ์ และนวัตกรรม...

ชู ‘5C’ พัฒนาระบบการเรียนรู้ใหม่

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในปาฐกถาในงาน Powering Digital Thailand 2021 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ ว่า เมื่อเห็นแผนงานของภาคเอกชน และภาครัฐ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)...

มทร.ล้านนา รับ 3 รางวัล ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเด่น

เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องลิโด้ คอนเน็คท์ ฮอล 2 ลิโด้ คอนเน็คท์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.อรรณพ ทัศนอุดม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา พร้อมทีมวิจัย เข้ารับรางวัล 3 รางวัล จากงาน 2nd Innovative House...

Recent Posts