chiangmai night safari

ตัดแล้วช่อแรก ...

วันนี้ 15 ม.ค.63 ณ สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายอนุทิน ชาญวีระกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางมาร่วมพิธีตัดช่อดอกกัญชาช่อแรกภายในโรงเรือนอัจฉริยะของศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จบนิเทศเป็นอาชีพอะไรได้บ้าง

จบนิเทศเป็นอาชีพอะไรได้บ้าง อาชีพช่างภาพ นับว่าเป็นอีกอาชีพที่สร้างรายได้จากการสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถสร้างงานให้กับผู้คนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมากมาย เนื่องจากในยุคปัจจุบันการถ่ายภาพเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของงานต่าง ๆ เช่น งานแฟชั่น งานนิตยสาร งานหนังสือ งานมงคล งานอวมงคลต่าง ๆ โดยเฉพาะงานแต่งงานได้รับความนิยมมากและสร้างเม็ดเงินจากการถ่ายภาพคู่แต่งงานหลักพันถึงหลักหมื่น...

แม่โจ้ประสบความสำเร็จจากงานวิจัยในโครงการปลูก และเก็บเกี่ยวกัญชาเพื่อทางการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดเผยว่า โครงการปลูกและเก็บเกี่ยวกัญชาเพื่อทางการแพทย์ในระบบอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ทำการศึกษาวิจัยการปลูกพืชในระบบอินทรีย์อยู่แล้วโดยเริ่มจากการมีศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดินในการกำจัดขยะอินทรีย์ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งได้ทำการวิจัยการปลูกพืชระบบเกษตรอินทรีย์ในโรงเรือนอัจฉริยะ  ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจาก IFOAM และ USDA...

ระดับปฐมวัย ช่องฟ้าซินเซิงฯ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมจัดพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นกิจกรรมที่จัดเพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของเด็กนักเรียน และเพื่อให้นักเรียนปฐมวัยได้แสดงออกถึงความสามารถอย่างเต็มที่ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงจากนักเรียนระดับปฐมวัย...

นักกีฬารั้วดำ – เหลือง โชว์ฟอร์มเด่นคว้าเหรียญทองเหรียญแรก

นักกีฬารั้วดำ - เหลือง โชว์ฟอร์มเด่นคว้าเหรียญทองเหรียญแรก การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Games 2020”

กลุ่มซีไอเอ็มบี สนับสนุน ทุนการศึกษานักศึกษาไทย ในโครงการ CIMB ASEAN Scholarship พร้อมโอกาสร่วมทำงานในต่างประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางกนกไพ วงศ์สถิตย์พร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคล และนายไพศาล ธรรมโพธิทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนรมน ปุณยชัยพันธ์ ซึ่งได้รับทุนการศึกษา...

ม.นอร์ทฯ รับปริญญา

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 17 วันอาทิตย์ ที่ 19 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562...

ดีไอทีพีผนึก 7 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ นำร่องเปิดวิชาส่งออกเก็บเครดิตเรียน

ดีไอทีพีผนึก 7 มหาวิทยาลัยภาคเหนือ นำร่องเปิดวิชาส่งออกเก็บเครดิตเรียน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ผนึกกำลังภาคการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 7 แห่ง ดึงพาณิชย์จังหวัด และภาคธุรกิจท้องถิ่น ร่วมประชุมหารือแนวทางบูรณาการต่อยอดร่วมกันบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือ ระดมความเชี่ยวชาญพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ตรงจุด...

ฝากการบ้าน สมศ. การศึกษาเท่าเทียม

เมื่อเร็วๆ นี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 “การประกันคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21” โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายจรูญ ชูลาภ รักษาการประธานกรรมการ...

ม.ฟาร์อีสเทอร์น เปิดโลกวิชาการ

ม.ฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ เชิญร่วมงาน เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ม.ฟาร์ฯ : Fun is the best way to learn นำเสนอแนวคิดการปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนบ์กลางทางการศึกษา ตอบโจทย์ผู้ใช้บัณฑิต...

Recent Posts