chiangmai night safari

นพค.36 มอบไออุ่น เด็กนักเรียนคนดอย

ทหารพัฒนา นพค.36 ร่วมกับบริษัทประกันชีวิต มอบผ้าห่มกันหนาว 300 ผืน อุปกรณ์กีฬานักเรียนสนับสนุนเด็กออกกำลังกาย เพื่อคลายหนาว ...

เรียนรู้นอกห้องเรียน

อ.ฐิตาภรณ์ นิ่มเนตร หัวหน้าสาขางานพาณิชยการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นำนักศึกษาสาขางานการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้สู่การลงมือปฎิบัติ "แอ่วเฮือน เยือนผญา" ณ พิพิธภัณฑ์ เฮือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Lanna House...

กิจกรรม’ค่ายคุณธรรม’ อนุบาลอินทิราบ้านเด็ก

เมื่อวันที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลอินทิราบ้านเด็ก โดยอาจารย์อรรถพล เชาวน์ประยูร ผู้จัดการโรงเรียน จัดกิจกรรม “ค่ายคุณธรรม” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ คณะกรรมการ ปสกช. จ.เชียงใหม่ อนุกรรมการ...

9ธันวาดาราไนท์ นร.เก่าอย่าพลาด

9ธันวาดาราไนท์ นร.เก่าอย่าพลาด สมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย เตรียมจัดงาน ดาราไนท์ ภายใต้ชื่องาน “ดาวแพรวพราย 9 ธันวา ดาราไนท์” Red Night Party Theme ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เริ่มงานเวลา...

…..สาระน่ารู้….. โรคนิ้วล็อค

โรคนิ้วล็อค (Trigger finger) คือ ภาวะที่มีการอักเสบของปลอกหุ้มเส้นเอ็น บริเวณฝ่ามือในตำแหน่งข้อต้นของนิ้วมือ การอักเสบทำให้เกิดการบีบรัดเอ็นของนิ้วมือ ทำให้มีการปวด งอเหยียดนิ้วลำบาก อาจมีอาการสะดุดเวลาเหยียดนิ้ว หรือไม่สามารถเหยียดนิ้วมือได้ สาเหตุเกิดจากการเสียดสีของเอ็นที่ใช้ในการงอนิ้วมือ กับส่วนของปลอกหุ้มเอ็น เมื่อมีการกำมือแรงๆ จะก่อให้เกิดแรงกดของเอ็นกับปลอกและเกิดการเสียดสี ทำให้เกิดกระบวนการอักเสบ เมื่อมีการอักเสบ ทำให้เกิดอาการปวด ขยับนิ้วมือลำบาก มีการบวมของเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเอ็น ซึ่งสามารถคลำได้บริเวณฝ่ามือ การอักเสบเมื่อเกิดเป็นเวลานาน บ่อยครั้งจะทำให้ส่วนของปลอกหุ้มเอ็นเกิดการหนาตัวขึ้น...

นักวิจัยแม่โจ้ พบใช้ยิปซัมสังเคราะห์ปรับปรุงดิน ช่วยพืชโตไว ให้ผลผลิตสูง

นักวิจัย ม.แม่โจ้ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟผ.) ศึกษาวิจัยการใช้ยิปซัมสังเคราะห์เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นวัตถุพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง พบว่ายิปซัม เป็นวัสดุปรับปรุงดินชั้นเยี่ยม...

เฮ! รับสัญชาติไทย

อนุมัติสัญชาติไทย 25 รายได้เฮ รับมอบบัตรประจำตัวประชาชนจาก อ.เชียงแสน ก่อนวันชาติไทย เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย นายประสงค์ หล้าอ่อน...

“หมอเกษม” เป็นประธานในพิธี ประสาทปริญญา ฟาร์อีสเทอร์น

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 18 ณ หอประชุม Vision 20/20 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์...

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นธี สุรีย์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ น.ส.พุธิตา ระบิน และ น.ส.ภทรพรรณ มาลีเดช นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการตอบปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในการประชุมวิชาการประจำปี ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ...

โกวิทฯประชุม ...

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่หอประชุมโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ โรงเรียนโกวิทธำรง จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงให้กับผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นทราบถึงนโยบาย เป้าหมาย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้...

Recent Posts