โกวิทฯ จัดงานวันพ่อ

โกวิทฯ จัดงานวันพ่อ เมื่อวันที่ผ่านมา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ...

โปลิฯ ร่วมใจถูกวินัยจราจร นำ นศ.ติวเข้ม!สอบใบขับขี่

โปลิฯ ร่วมใจถูกวินัยจราจร นำ นศ.ติวเข้ม!สอบใบขับขี่ วิทยาลัยฯโปลิฯ ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรเพื่อให้นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้และทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้อง นายปรเมศร์ ไชยวงค์ หัวหน้างานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นบ่อยครั้งและเกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นมูลค่าจำนวนมาก ส่วนใหญ่มักเกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ในขณะเมาสุราและขับรถไม่ถูกกฎจราจรรวมทั้งยังขาดทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ถูกวิธี ส่วนใหญ่ผู้ขับขี่จะอยู่ในช่วงวัยเรียนพบว่าสาเหตุเกิดจาก ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีพฤติกรรมการขับขี่ไม่เหมาะสม...

ค่ำคืนของวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานราตรีส่งเสริม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 14

เพื่อหารายได้สมทบกองทุนส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการใช้เป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนการสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นางวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดงาน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงาน

SHARE AND CARE FOR KIDS 2019 มอบโรงอาหารให้ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา

วันพ่อ 5 ธันวาฯ มูลนิธิกระจกเงาได้รับมอบโรงอาหาร โครงการ SHARE AND CARE FOR KIDS 2019 จากภาคเอกชนสร้างให้เด็กไร้สัญชาติ ร่วมกันเกี่ยวข้าวในวันพ่อแห่งชาติด้วย

ครู มส.ตบเท้า! ร้องบิ๊ก ศธ. แก้เหลื่อมล้ำฯ

รมว.กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและรับทราบอุปสรรคปัญหาในการพัฒนาด้านการศึกษาและการบริหารจัดการเรียนการสอน พร้อมมอบเกียรติบัตรรางวัลพระพฤหัสบดีระดับบุคคล ปี 2562 ของคุรุสภา ด้านครู ตบเท้ายื่นหนังสือ จี้บิ๊กศธ. แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด่วน

พรหมจุฬาภรณ์ ...

ด้วยคณะนักวิจัยนำโดย อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์ เชาวสกู สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมด้วยนางสาวอานิสรา ดำทองดี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายกิติศักดิ์ อ๋องย่อง นักวิจัยอิสระ ได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง "อนุกรมวิธานและวิวัฒนาการชาติพันธุ์ของพรรณไม้วงศ์กระดังงา (Annonaceae) ในประเทศไทยที่หายากและยังไม่เป็นที่รู้จัก เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน"...

จบ ม.6 แล้ว ...

จบ ม.6 จะเรียนต่อสาขาไหน?จบแล้วจะมีงานทำหรือเปล่า?สอบไม่ติดชีวิตจะเป็นอย่างไร?ถ้าอยากเรียนวิศวะต้องทำอย่างไร?จะเรียนไหนดี? "จบ ม.6 จะเรียนที่ไหนดี" เป็นหนึ่งคำถามของนักเรียนที่กำลังศึกษาในสายสามัญ ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อของชีวิตทางการศึกษา บางคนอยากศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี บางคนอยากศึกษาต่อสายอาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งต่างคนก็ต่างทางเลือกและในปัจจุบันมีสถานศึกษาหลายแห่งให้ความสำคัญกับการศึกษาของเยาวชนไทยเป็นอย่างมากในปัจจุบันมีเยาวชนไทยสนใจกับการศึกษาสายอาชีพไม่น้อย สายอาชีพเป็นหนึ่งทางเลือกเมื่อสำเร็จการศึกษา จะมีผู้ประกอบการเลือกสรรบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งสาขาต่างๆเพราะ ผู้เรียนสายอาชีพจะมีโอกาสเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการที่มีคุณภาพ ดังนั้นทางเลือกเรียนสายอาชีพจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สร้างผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งด้านทฤษฎี ด้านปฏิบัติและความคิดสร้างารรค์...

พยาบาลดีเด่น

รศ.ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลพยาบาลปฏิบัติงานอนามัยชุมชนดีเด่น สาขาวิชาการ ประจำปี 2562 จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ นายกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ ในการประชุมวิชาการพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 16...

ผู้แทน ม.แม่โจ้ร่วมงานศิษย์เก่าแม่โจ้ภาคอีสาน กระชับความสามัคคีชาวแม่โจ้

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วย นายสุกิจ ติดชัย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี...

Recent Posts