ทายาท“คุณพระช่วง” ให้เงินล้านตั้งกองทุน

เมื่อวันที่ผ่านมา รศ.ดร.วีระพล​ ทองมา​ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้​ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท จากแพทย์หญิง ปานทิพย์ วิริยะพานิช เพื่อจัดตั้งเป็น “กองทุนช่วง เกษตรศิลปการ และคุณหญิง สำอาง” โดยมุ่งให้เป็น...

ร่วมค่าย GPSCYSI Cam

อ.ณัฐพล อุ่นภักดิ์ อาจารย์ประจำสาขางานการตลาด นำทีมนักศึกษาสาขางานการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 30 ทีม จากสถานศึกษาทั่วประเทศ ในข้อเสนอผลงาน “ละลายลำ (วัตถุดิบปรุงอาหารของคนภาคเหนือ)” เข้าร่วมทำกิจกรรมในค่าย GPSCYSI Camp ภายใต้โครงการ GPSC...

กีฬา K.T.C Kids

ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ K.T.C Kids Sports Day ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น...

นศ.วิศวะ มช. สร้างชื่อ รับรางวัล Best Present

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งนักศึกษาร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 26th Tri-U International Joint Seminar & Symposium (Tri-U) ณ Jiangsu University...

ฟาร์อีสเทอร์นผลักดันหลักสูตร E-Commerce ระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฟาร์อีส เทอร์น นำโดย ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน อธิการ บดีฯ ให้การต้อนรับคณะ Beijing Municipal Education Commission ผู้บริหารสถานศึกษาจากกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดยหัวหน้าคณะคือ ...

ลงนาม

รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนิพนธ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีอินเนสตาร์ ทีแอนด์เอ็น จำกัด ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านวิจัยสู่ภาคเอกชน โดยนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ไปต่อยอดในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และมีคุณภาพ รวมถึงการนำงานวิจัยไปใช้ได้จริง ณ...

ยินดีกับผู้อำนวยการฯ….

ยินดีกับผู้อำนวยการฯ……………ประสิทธิ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ พร้อมบุคลากรวิทยาลัยฯ มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับ ฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

78 หน่วยงานรัฐ สอบตก ประเมินคุณธรรม-โปร่งใส อึ้งทั่วประเทศได้ A แค่ 11%

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทั้งในภาพรวมของประเทศและในแต่ละหน่วยงานภาครัฐ โดยพบว่าภาพรวมทั้งประเทศอยู่ในระดับปานกลาง 66.73 คะแนน มีหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ A และ AA จำนวน 970 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 11.69 เท่านั้น หากแยกเป็นประเภทหน่วยงาน...

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ติดปีกเติมฝันต่อเนื่อง สนับสนุน ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชน พร้อมต่อยอดอัตลักษณ์ท้องถิ่น ในโครงการ “มัคคุเทศก์น้อย” ที่โรงเรียนวัดเจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คุณประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คุณภาคนี วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานจัดงาน งานมหกรรมการเงิน Money Expo คุณภริตา ...

ทีมยัดห่วงชายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (วิทยาเขตเชียงใหม่) ผ่านฉลุยเข้าสู่รอบมหกรรมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 “The Sun Games 2020” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ทีมยัดห่วงชายของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (วิทยาเขตเชียงใหม่) ผ่านฉลุยเข้าสู่รอบมหกรรมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 "The Sun Games 2020" ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ...

Recent Posts