Home ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

พายัพ ชวนติวเข้มใช้คอมพ์ คนอยากบรรจุพนง.ท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดหลักสูตรฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าพนักงานธุรการเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

วิศวฯ มช.ชูองค์ความรู้โลจิสติกส์ เสริมศักยภาพงานแพทย์-พยาบาล

รศ.ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ หัวหน้าศูนย์ CHES (Center of Healthcare Engineering System) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร. วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม...

สาธิต มร.ชม.จัดกิจกรรม หนูน้อยตามรอยวิถีพุทธ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม “หนูน้อยตามรอย วิถีพุทธ” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึงระดับชั้นอนุบาล 3 ได้เรียนรู้การประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางพุทธศาสนิกชนที่ดี พร้อมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย และร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ ในการจัดกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้ธรรม กิจกรรมการประดิษฐ์กรวยดอกไม้ กิจกรรมสร้างบุญหนุนนำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อบรมคุณธรรมจริยธรรม

มทร.ล้านนาโชว์ผลงานศิลปิน “Art for Life” ณ รพ.สวนดอก

มทร.ล้านนา นำศิลปินจิตอาสาส่งมอบผลงานศิลปะเพื่อสุขภาวะทางศิลปะในโครงการ Art for Life : สุขศิลป์แบบองค์รวม ศิลปะร่วมสมัยเพื่อสังคม ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รศ.ลิปิกร มาแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาศิลปะไทย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ประธานโครงการ Art...

นร.ซินเซิงฯ ไปดูงาน

นร.ซินเซิงฯ ไปดูงาน……………โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เชียงใหม่ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าทัศนศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CAMP College of Arts, Media and...

รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

รับรางวัลเชิดชูเกียรติ…………..น.ส.เสาวลักษณ์ กรโกวิท นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และครู โรงเรียนสมาชิกสมาคมฯ เข้ารับรางวัลจาก นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการประชุมเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ...

ทีมโปลิฯ เข้ารอบ

ทีมโปลิฯ เข้ารอบ………………อาจารย์ประสิทธ์ ชูดวง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ มอบวุฒิบัตร ให้แก่นักศึกษาทีม Can't Stop but Can Fix ซึ่งเป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดนวัตกรรมเสริมสร้างสุขภาพความเข้าใจสุขภาวะทางเพศ จาก สสส....

ติดตามงานพัฒนา อาคารเรียนบ้านดง

หัวหน้าสำนักงานเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงพื้นที่ติดตามงานปรับปรุงอาคารเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ผ่านมา...

อาจารย์ ม.แม่โจ้ คนคุณภาพ รับรางวัลหนึ่งล้านกล้าความดี

3 อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” และ รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2564 จัดโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ หอประชุมกองทัพอากาศ...

พายัพเปิดคอร์ส พื้นฐาน TOEIC

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนคอร์สปูพื้นฐาน TOEIC 20 ชั่วโมง สำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ประสงค์จะปรับพื้นฐาน Listening & Reading พร้อมมีโจทย์ NEW TOEIC 2020 เรียนทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่...

Recent Posts