สภา ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แต่งตั้ง “รองอธิการบดี”

ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 มีมติแต่งตั้งรองอธิการบดี โดยคำแนะนำของอธิการบดี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 54/2563 จำนวน 5 รายดังนี้

วางพวงมาลา เจ้าบุญวาทย์ฯ

จ.ลำปาง ประกอบพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย ผู้ก่อตั้ง ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย เมื่อวันที่ผ่านมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มูลนิธิบุญวาทย์ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย สมาคมนักเรียนเก่าบุญวาทย์วิทยาลัย และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประกอบพิธีพิธีวางพวงมาลา ณ ลานอนุสาวรีย์พ่อเจ้าบุญวาทย์ และวิธีทำบุญอิฐอุทิศส่วนกุศล ณ บริเวณสถูปเจดีย์พ่อเจ้าบุญวาทย์...

ร.ร.บ้านโป่ง เที่ยวกองบิน

ร.ร.บ้านโป่ง จัด Day Camp สำหรับลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าอากาศ พาเที่ยวกองบิน41 สุดสนุก เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กองบิน...

“ทีมแมวไฟแม่โจ้” หนุน แก้ปัญหาไฟป่าเชียงใหม่

“ทีมแมวไฟแม่โจ้” นำโดย อาจารย์จักรพงษ์ ไชยวงศ์ อาจารย์สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทีมจิตอาสา จ.เชียงใหม่ ได้แก่ ทีมโดรนจิตอาสา ทีมจิตดี ซึ่งมีสมาชิกจำนวนกว่า 20 คน ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจการแก้ปัญหาไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในหลากหลายรูปแบบกิจกรรมที่ทางทีมงานสามารถให้ความช่วยเหลือได้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา ...

กฐินสามัคคี 50 ปีวิศวะ มช.

กฐินสามัคคี 50 ปีวิศวะ มช. …………..คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ คณบดีฯ จัดพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร ต.สุเทพ...

ทัพไทยมอบไออุ่น นร.-ครูบนดอยสูง

กองบัญชาการกองทัพไทย มอบไออุ่น ป้องกันโควิด-19 นพค.36 มอบผ้าห่มและเครื่องนุ่งห่มกันหนาว อุปกรณ์กีฬา หน้ากากอนามัย ให้เด็กๆ ในถิ่นกันดาร บรรเทาความเดือดร้อนจากอากาศที่หนาวเย็นบนดอยสูง ...

ร่วมค่าย GPSCYSI Cam

อ.ณัฐพล อุ่นภักดิ์ อาจารย์ประจำสาขางานการตลาด นำทีมนักศึกษาสาขางานการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 30 ทีม จากสถานศึกษาทั่วประเทศ ในข้อเสนอผลงาน “ละลายลำ (วัตถุดิบปรุงอาหารของคนภาคเหนือ)” เข้าร่วมทำกิจกรรมในค่าย GPSCYSI Camp ภายใต้โครงการ GPSC...

แม่โจ้ เจ้าภาพงานใหญ่ ประเพณี 4 จอบแห่งชาติ

แม่โจ้ เจ้าภาพงานใหญ่ ประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ม.แม่โจ้ เป็นเจ้าภาพงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่...

เพิ่มทุน นศ.อาชีวะ นร.ศึกษาสงเคราะห์

เมื่อวันที่ผ่านมา นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ครั้งที่ 6/2563 โดยนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแผนปฏิบัติงานกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ประจำปี 2564...

ช้างเหล็ก MOU บริษัทดัง

ช้างเหล็กจับมือ บ.นันทวัน และศูนย์อบรมไทยโอบายาชิ MOU สร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม พร้อมหลักสูตรสหกิจศึกษา รวมถึงฝึกงาน เมื่อเร็วๆ นี้...

Recent Posts