พรรคเศรษฐกิจไทยจัดประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคภาคเหนือ “อรรถชา กัมปนาทแสนยากร” นั่งหัวหน้าสาขาพรรคเศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.63 ที่ห้องประชุมโรงแรมทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พรรคเศรษฐกิจไทยจัดประชุมจัด ตั้งสาขาพรรคเศรษฐกิจไทยภาคเหนือโดยมีนางสาวปุณิกา เศรษฐกุลดี รองเลขาธิการ พรรคเศรษฐกิจไทยเป็นผู้แทนพรรคฯมาร่วมประชุมและจัดตั้งสาขาพรรคฯ ด้วยทั้งนี้พรรคเศรษฐกิจไทย ได้รับการจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองลำดับที่ 73 เมื่อวันที่ 7 เมษายน2563 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรครวมทั้งสิ้น 17 คน โดย มีนายประสงค์...

ส.ว.ก๊อง นำทีมเพื่อไทย ประกาศสู้ศึก! อบจ.ชม.

“ส.ว.ก๊อง” เปิดตัว‼️ ทีมงานว่าที่ผู้สมัคร ส.อบจ. 42 เขต สู้ศึกเลือกตั้งอบจ.ชม. ในนาม พรรคเพื่อไทย ลั่นสู้เต็ม 100 เชื่อมั่นในประสบการณ์จะบริหาร อบจ.เชียงใหม่ ได้ดีแน่ แจงไม่หวั่นผู้สมัครจากหลายค่าย ย้ำทีมงานแข่งกับตัวเองเอาชนะใจประชาชนชาวเชียงใหม่ ดีเดย์ 2 พ.ย. ยกทีมไปสมัครก่อนเปิดตัวยิ่งใหญ่ที่ยิมเนเซี่ยม 2 สนามฯ...

อปท.ผ่านเกณฑ์เมืองสิ่งแวดล้อม “ทต.สันผักหวาน”หนึ่งเดียว ชม.

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนได้มีมติเห็นชอบ และรับรองผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ประจำปี 2563 (ด้านเอกสาร) นั้น ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยนายรัชฏา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้ประกาศเรื่องผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2563 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเมืองสู่ความน่าอยู่อย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้เทศบาลนำแนวคิดและเกณฑ์การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนไปใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองไปสู่เป้าหมายและยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนต่อไป             สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1 (เชียงใหม่) ประกอบด้วย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ เชียงราย เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง เชียงใหม่ เทศบาลตำบลปาย...

“ส.ว.ก๊อง” เปิดตัว‼️ ทีมงานว่าที่ผู้สมัคร ส.อบจ. 42 เขต สู้ศึกเลือกตั้งอบจ.ชม. ในนาม พรรคเพื่อไทย ลั่นสู้เต็ม 100 เชื่อมั่นในประสบการณ์จะบริหาร อบจ.เชียงใหม่ ได้ดีแน่...

วันนี้ (29 ต.ค.63) นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เชียงใหม่ หรือ ส.ว.ก๊อง ว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.) เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ส.อบจ.) ทั้ง 42 เขต...

“ท้องถิ่น”เฮลั่นได้เลือกตั้ง กกต.ชิมลางเลือกอบจ.20ธค.

หลังจากที่ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พศ.2562 และพ.ร.บ.จัดตั้งอปท.แก้ไขเพิ่มเติม พศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน พศ.2562 ซึ่งการกำหนดวันเลือกตั้งในมาตรา 142 บอกว่าในการเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังจากที่ พรบ.นี้ใช้บังคับ คสช.เป็นผู้กำหนดให้มีการเลือกตั้ง อปท.และแจ้งกกต.ทราบ ในกรณีไม่มี คสช.ให้เป็นอำนาจของ ครม. หรือคณะรัฐมนตรี เรื่องนี้ได้มีการยื้อมานาน แม้ว่าจะมีเสียงเรียกร้องจากประชาชนให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้น จนล่าสุดกระทรวงมหาดไทย จับเข่าคุยกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เตรียมเลือกตั้งท้องถิ่น โดยชงเรื่องนี้เข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณา และ...

เลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ คาดเงินสะพัดทะลัก!!

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ระบุว่าในเดือนธันวาคม 2563 จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี ภายหลังเว้นวรรคมาประมาณ 6-7 ปี ซึ่งการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง อบจ.ดังกล่าวจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจทั่วประเทศ เพราะก่อให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ เช่น มีคณะผู้หาเสียง...

20 ธันวา เลือกตั้ง อบจ. กกต.คลอดไทม์ไลน์ชัด ใช้สิทธิครั้งแรกรอบ6ปี หลังรัฐประหารรบ.ปู57

ตามที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ลงมติให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อน นั้น คณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการตามร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งตามแผนดังกล่าว วันจันทร์ที่...

เศรษฐศาสตร์มช.กระตุ้นงานบริการกับการสื่อสาร ให้บุคลากรนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

คณะเศรษฐศาสตร์มช.จัดบรรยายติวเข้ม ด้านงานบริการและการสื่อสารให้กับบุคลากร ชูการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรให้เกิดความรักในงานที่ตนเองปฎิบัติอยู่และมีความสุขกับสิ่งที่ทำ พร้อมฝึกบุคลิกภาพให้เป็นผู้ที่มีความมั่นใจในด้านการบริการมั่นใจแนวโน้มหลายธุรกิจยังคงต้องการบุคลากรที่มี ใจรักงานด้านการบริการและการสื่อสารที่ดีอยู่                        เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ...

บิ๊กตู่ ขึ้นเหนือแก้ไฟป่า

เมื่อวันที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการมอบโนบายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่โรงแรมเดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี อ.เมือง จ.เชียงราย ก่อนเดินทางไปยังเทศบาล ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อชมนิทรรศการและการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน พร้อมกับพบปะประชาชนในพื้นที่ ต.แม่ยาว เนื่องจากเป็นหนึ่งในพื้นที่ซึ่งเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าบ่อยครั้ง โดย พล.อ.ประยุทธ์...

มท.1 มอบสมุด คทช.

มท.1 เปิดโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยในชุมชน (คทช.) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมมอบสมุด คทช.ให้ราษฎรในพื้นที่ เมื่อวันที่ผ่านมา พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยในชุมชน (คทช.) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมมอบสมุดคทช. ให้ราษฎรในพื้นที่

Recent Posts