กลุ่มพัฒนาตำบลสันผักหวาน ชูนโยบาย 7 ด้าน กล้านำ ทำจริง

“ณรงค์” ประกาศลั่น นำพาตำบลสันผักหวานสู่ความเป็นเลิศ อัดนโยบาย 7 ด้านให้ประชาชนอยู่อย่างเป็นสุข เผย 6 ปีที่ผ่านมาสร้างผลงานระดับประเทศ มั่นใจทีมงานคุณภาพ ประชาชนให้การยอมรับ นายณรงค์ ปะมาละ อดีตนายกเทศ มนตรีตำบลสันผักหวาน อ.หางดง เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ได้ทำหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน อ.หางดง...

กลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ เปิดตัวลงสู้ศึกนายกเล็ก ชม.

“กลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ มาตามนัด เฮียหน้อย ชาตรี เชื้อมโนชาญ ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อม ว่าที่ผู้สมัคร สท. ทั้ง 4 แขวง และผู้เชี่ยวชาญคนดัง คนรุ่นใหม่ร่วมทีมคลับคลั่ง ลงสนามสู้ศึกขออาสาบริหารบ้านเมืองยุคใหม่ รับใช้ชาวเมืองเชียงใหม่ สนามใหญ่

ทม.ลำพูนแนะแนวทาง รับรางวัลอปท.จัดการดี

เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์รางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ให้เครือข่าย อปท. อื่น ร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน นายประภัสร์ ภู่เจริญ...

ตำรวจ ชม.ร่วมรณรงค์ ป้องกันโควิด – PM 2.5

ตำรวจชุด จิตอาสา ภ.จว.เชียงใหม่ ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ พ.ต.ท.หญิง ดาวลอย ดุมกลาง รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม่, พ.ต.ท.มานพ ค้าขาย สว.ฝอ.(จิตอาสา) ภ.จว.เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจิตอาสาของงานจิตอาสา...

จิตอาสาทำความดี ในวันกองทัพไทย

นพค.36 นำจิตอาสา ร่วมส่วนราชการประชาชน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาด ทาสีกำแพงวัด เนื่องในโอกาสวันกองทัพไทย เมื่อวันที่ผ่านมา กองบัญชาการกองทัพไทย โดย...

ปปท.ลงพื้นที่สอบ ขุดลอกที่ปางมะผ้า

คณะกรรมการ ป.ป.ท.กลุ่มงานปราบปรามคดีพิเศษ พร้อมด้วย ชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 5 ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบขุดลอกลำน้ำในพื้นที่บ้านแอโก๋ ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน หลังได้รับการร้องเรียนจากแกนนำชนเผ่าในพื้นที่ ...

อบจ.เชียงใหม่…วิเวกวังเวง!!

แม้ว่าการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ผ่านพ้นไปแล้ว แต่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ประกาศรับรองผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดทั้งการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกฯ กล่าวคือเลือกตั้งนายก อบจ.เชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร จากพรรคเพื่อไทยได้คะแนนสูงสุด และสมาชิก อบจ.อีกจำนวน 21 ท่าน ส่วนกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมได้เข้ามา 21 ท่านเช่นกัน คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผู้สมัครสมาชิก อบจ.เชียงใหม่ที่ได้คะแนนสูงสุดจากกลุ่มเชียงใหม่คุณธรรมไปแล้ว 21 ท่าน ที่เหลือยังต้องรอไปก่อน สาเหตุเนื่องจากมีการร้องเรียนกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครพรรคเพื่อไทย สำหรับสมาชิก อบจ.เชียงใหม่...

ป.ป.ช.เชิญหน่วยงานรัฐประเมินบริหารงานแบบมีคุณธรรมโปร่งใส

ที่ผ่านมา “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” มักจะถูกมองว่าผู้บริหารท้องถิ่นทำงานไม่มีความโปร่งใส ทำให้เกิดปัญหาต่อการพัฒนาท้องถิ่นมากมาย จนมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่กำกับดูแล “ท้องถิ่น” เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะมองว่ามีการคอร์รับชั่นหรืออื่นๆ ซึ่งในข้อเท็จจริงแล้ว มีเพียงส่วนน้อยที่ "ท้องถิ่น”จะปรากฏเป็นข่าวออกมาเรื่องการคอร์รับชั่นเมื่อเทียบกับองค์กรอื่นๆหรือหน่วยงานราชการอื่นๆจะเห็นว่าหน่วยงานเหล่านั้น คอร์รับชั่นสูงมาก วันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้ออกประกาศปฏิทินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและเพื่อให้ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ...

มท.ใช้หอกระจายข่าว สร้างการรับรู้ สู้โควิด

ศบค.มท. สั่งการทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเข้มตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดตามแนวปฏิบัติที่กำหนด ใช้ “หอกระจายข่าว” สร้างการรับรู้ประชาชนอย่างทั่วถึง และกำชับเจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส เพื่อสกัดโควิด-19 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เผยข้อมูลว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ....

ชาติพันธุ์ ร้องสอบ ส.ส. ป้องกลุ่มอิทธิพลรุกป่า

แกนนำกลุ่มชาติพันธุ์ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน นำชนเผ่าชาติพันธุ์เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หลังพบมีนักการเมืองระดับประเทศเข้าแทรกแซงเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ เมื่อวันที่ผ่านมา นายภาคิน ภาคินสมบัติ แกนนำกลุ่มชาติพันธุ์พื้นที่อำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยชนเผ่าจำนวนหนึ่ง ได้เดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นายสิธิชัย...

Recent Posts