รมช.เกษตรฯ ขึ้นเหนือ เปิดเวทีช่วยปมลำไย

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ เปิดสัมมนาแนวทางการแก้ไขปัญหาลำไยตกต่ำ พร้อมอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพิเชษฐ์...

ประเมินผลชุมชน ใสสะอาด’ท้าทาย’

นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางวราพรรณ บุญวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์ระบบคุณธรรม นายพิเศษ นันต๊ะหม่น​ นิติกรชำนาญการ​ และนายศักดิ์ณรงค์ ศรีตาแสน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าตรวจเยี่ยมติดตาม​ ประเมินผลการดำเนินงานหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด “ท้าทาย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอาทร...

ศูนย์ฯจิตอาสา เร่งฟื้น คลองแม่ข่าใสสะอาด

คณะทำงานศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาคลองแม่ข่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะ...

ชาวชุมชน ‘ท่าโป่งแดง’ ถวายเทียน-กำจัดยุงลาย

ชาวบ้านท่าโป่งแดง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงเรียนท่าโป่งแดง และอสม. จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหมู่บ้าน ณ อาคารอดีตสำนักงานของบริษัทบอมเบย์เบอร์มา ตั้งอยู่ติดท่าเรือบ้านท่าโป่งแดง ซึ่งได้มีการอนุรักษ์และบูรณะขึ้นมาใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา นายบุญยิ่ง...

เทศบาลฯลำพูน มอบชุดนักเรียน

เมื่อวันที่ผ่านมา นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน มอบเครื่องแต่งกายนักเรียน อาทิ ชุดนักเรียน ชุดพละ ชุดพื้นเมือง รองเท้า ฯลฯ ให้กับเด็กที่ขาดแคลนเครื่องแต่งกายนักเรียน ซึ่งอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่ นักเรียนในชุมชนไก่แก้ว จำนวน 5 ราย , นักเรียนในชุมชนจามเทวี จำนวน...

“คนไทย”เที่ยวปันสุข!!

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยนานหลายเดือน ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อน รวมไปถึงเรื่องเศรษฐกิจ แม้ว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี จะหาหนทาง หาวิธี หามาตรการมาเยียวยาพี่น้องประชาชน นั่นก็เป็นเพียงบรรเทาทุกข์พี่น้องประชาชนไปได้ไม่มากก็น้อย วันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดเบาบางลง รัฐบาลเปิดล็อกผ่อนคลายในทุกเรื่อง เพื่อจะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ โดยเฉพาะด้านท่องเที่ยวในประเทศ เรื่องนี้นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)...

“ท้องถิ่น” รณรงค์ป้องกัน ไข้เลือดออกเริ่มระบาดแล้ว

            ช่วงนี้หน้าฝนแล้ว มหันตภัยที่เกิดขึ้นหน้าฝนคือ “โรคไข้เลือดออก” ในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยจำนวนมากและเสียชีวิตจากโรคนี้ก็มี ซึ่งโรคไข้เลือดออกจริงๆแล้วสามารถป้องกันได้ เพราะโรคนี้พาหะของโรคคือ “ยุงลาย” หากประชาชนร่วมด้วยช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้าน อาคาร ที่สาธารณะ เป็นประจำ “ยุงลาย” ก็จะลดลงบ้างหรือไม่มีเลย             เรื่องนี้นายณรงค์ ปะมาละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน อ.หางดง เชียงใหม่ เปิดเผยว่าเชียงใหม่เป็นอีกจังหวัดหนึ่งในแต่ละปีจะเกิดโรคไข้เลือดออกระบาดในทุกพื้นที่ จนติดอันดับแนวหน้าของประเทศ แม้ว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ที่มีหน้าที่ในเรื่องการป้องกันโรค จะดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาชนกำจัดลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบท สร้างความเข้าใจให้ประชาชนในเรื่องนี้แต่โรคไข้เลือดออกยังระบาดเป็นวงกว้างอยู่ดี

“ท้องถิ่น” เปิดรับลงทะเบียน เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด – 6 ปี

            จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทย ส่งผลให้มีผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อจำนวนมาก กลายเป็นเรื่องความมั่นคงทางสุขภาพ จนรัฐบาลต้องประกาศให้โรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่ออันตราย ยิ่งไปกว่านั้นกระทบมาถึงปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ ทำให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ต้องจัดสรรเงินงบประมาณลงมาช่วยเหลือ แจกจ่ายให้ประชาชนกลุ่มต่างๆเพื่อบรรเทาในภาวะที่โรคไวรัสโควิด-19 ยังแพร่ระบาดอยู่ วันนี้กระทรวงพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)เปิดรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด- 6 ปี 600 บาทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.- 31...

แผนฟื้นฟูประเทศหลังโควิด-19 “การท่องเที่ยว-การ เกษตร” จุดแข็ง

            หลายคนตั้งคำถาม หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 เริ่มคลี่คลายในทางที่ดี รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี จะมีมาตรการใดบ้างเพื่อฟื้นฟูประเทศภายหลังที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจซบเซา แน่นอนว่ามาตรการจะต้องมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในเมื่อเศรษฐกิจโลกทุกประเทศประสบปัญหา             วันนี้ลองมาฟังนักธุรกิจระดับโลก มาชี้ทางสว่างให้กับประเทศไทยในการฟื้นฟูประเทศ หลังวิกฤตโควิด-19 ระบาด ซึ่งน้อยครั้งที่เขาจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน “คนล้านนา”เห็นว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่มีประโยชน์และสะท้อนมาถึง “ท้องถิ่น” ที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กล่าวคือ“เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์”...

คนเชียงใหม่อาลัย “ดร.ปึ้ง” “สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล”

            หลังจากมีข่าว ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรมว.ต่างประเทศ ก็ได้เสียชีวิตลงด้วยอาการสงบ ที่ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยวัย 67 ปี มีอาการป่วยมะเร็งตับ หลังรักษาตัวเข้า-ออก โรงพยาบาลมาเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งบรรดาสื่อทั้งทีวีและมีเดียทั้งหลายได้เสนอข่าวนั้น ประชาชนชาวเชียงใหม่เมื่อทราบข่าวต่างรู้สึกอาลัยในการจากไปของท่านมากมาย             เพราะว่า ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ดร.ปึ้ง” ได้คลุกคลีกับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่มานานในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดเชียงใหม่ มีผลงานให้กับท้องถิ่นมากมายในจังหวัดเชียงใหม่

Recent Posts